Wageningen UR

Wageningen UR, autoriteit op het gebied van voeding en leefomgeving, telt negen onderzoekscentra, één universiteit en negentig leerstoelgroepen. Al deze suborganisaties hadden elk een eigen website. Dat kon efficiënter: er moest één site komen, die alle content centraal ontsloot voor alle doelgroepen van Wageningen UR.

Wageningen UR, autoriteit op het gebied van voeding en leefomgeving, telt negen onderzoekscentra, één universiteit en negentig leerstoelgroepen. Al deze suborganisaties hadden elk een eigen website. Dat kon efficiënter: er moest één site komen, die alle content centraal ontsloot voor alle doelgroepen van Wageningen UR. Daarom ging men aan de slag met het content management systeem XperienCentral.

Download de case en lees waarom bij Wageningen UR:

  • de nieuwe website op tijd werd opgeleverd dankzij de scrum-methode
  • achterliggende dataystemen zijn gekoppeld aan XperienCentral
  • de nieuwe site leidde tot nieuwe onderzoeksobjecten en samenwerkingsverbanden
  • het toevoegen van een contactpersoon op verschillende pagina's de conversie stimuleerde
Wageningen UR
Fill in your details to start downloading!
* mandatory fields.

Any questions? Feel free to contact us!

Jeroen Bouwmeester
Jeroen Bouwmeester

sr. business consultant

Newsletter subscription

Would you like to be kept informed of GX Software? Sign up for our newsletter!

Newsletter